วิธีป้องกันอันตรายสารปรอท

สิ่งที่เป็นอันตรายกับโลกที่พัฒนาไปเรื่อยๆ ส่วนหนึ่งคือเรื่องของสารเคมีต่างๆ ด้วยความที่ทุกวันนี้เวลาจะผลิตอะไรก็ตามล้วนแล้วแต่ต้องการให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจ การใช้สารเคมีต่างๆ เป็นตัวช่วยจะทำให้สิ่งที่ผลิตออกมาได้ผลตามที่ต้องการ ทว่าสารเคมีต่างๆ เมื่อได้รับเข้าสู่ร่างกายนานย่อมทำให้เกิดผลเสียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สารปรอทก็นับว่าเป็นสารเคมีอีกประเภทหนึ่งที่ทุกวันนี้ปนเปื้อนกับสิ่งต่างๆ แล้วสามารถเข้าสู่ร่างกายคนเราได้อย่างง่ายดาย เราเองจึงจำเป็นต้องพยายามหาวิธีป้องกันอันตรายจากสารปรอทเหล่านั้นไม่ให้เข้าสู่ร่างกายได้ง่าย

7 วิธีในการป้องกันอันตรายจากสารปรอท

  1. พยายามเลือกใช้เครื่องสำอางที่ไม่มีการปนเปื้อนจากสารปรอท เน้นหนักไปที่พวกครีมหน้าขาว ครีมหน้าใสที่วางขายกันเกลื่อนไปหมด ครีมเหล่านี้จัดว่าเป็นครีมที่มีความอันตรายและค่อนข้างเสี่ยงมากที่จะมีสารปรอทในส่วนผสม เนื่องจากปรอทจะช่วยกัดผิวให้ขาว วิธีการป้องกันที่ดีจึงควรเลือกครีมที่มีมาตรฐาน เชื่อถือได้
  2. เลือกใช้สารประเภทอื่นที่รุนแรงน้อยกว่าสารปรอท อาทิ เลือกใช้แอมโมเนียของเงินแทนส่วนประกอบของสารปรอทในการทำกระจกเงา ซึ่งจะช่วยลดการใช้งานปรอทรวมถึงลดความเสี่ยงในการที่สารปรอทเข้าสู่ร่างกายด้วย
  3. ถ้าหากพบเห็นการรั่วซึมของสารปรอทให้รีบนำภาชนะที่ใส่น้ำมารองเอาไว้ให้เร็วที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้สารปรอทระเหยเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ จะทำให้ส่งผลเสียต่ออากาศบริเวณโดยรอบรวมถึงผู้คนที่สูดดมเข้าไปด้วย
  4. หากมีความจำเป็นต้องเข้าไปในพื้นที่ปนเปื้อนสารปรอทก็ควรมีอุปกรณ์ปกปิดร่างกายที่มิดชิดไม่ว่าจะเป็นเสื้อคลุม หน้ากาก ถุงมือ ถุงเท้า หมวก เป็นการป้องกันไม่ให้ร่างกายสัมผัสกับปรอทโดยตรง
  5. หากพื้นที่ใดไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้สารปรอทได้ก็ควรทำพื้นที่บริเวณดังกล่าวให้มีที่ระบายอากาศ ที่สำคัญพยายามอย่าให้สารปรอทเล็ดลอดออกไปภายนอกชั้นบรรยากาศโดยเด็ดขาด
  6. หากพื้นที่ไหนจำเป็นต้องใช้สารปรอทเป็นประจำก็ควรมีการตรวจสอบ ตรวจวัดปริมาณที่อยู่ด้วยเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับร่างกาย
  7. สารปรอทหรือสารประกอบเหล่านี้จำเป็นต้องเก็บไว้ในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดป้องกันการเล็ดลอดออกมาเข้าสู่ชั้นบรรยากาศและเข้าสู่ร่างกายของคนเรา

วิธีการเหล่านี้ถือเป็นการปฏิบัติเพื่อป้องกันสารปรอทและสารประกอบเข้าสู่ร่างกายของตัวเราเองและผู้อื่น ที่สำคัญจะเห็นว่าความอันตรายของสารปรอทนั้นไม่ธรรมดาเลยทีเดียว หากเป็นไปได้ก็พยายามอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเลยจะเป็นการดีที่สุด หรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆ ก็ต้องมีวิธีการป้องกันที่รัดกุม อย่าปล่อยและคิดว่าไม่เป็นไรเพราะมันจะเข้าไปทำร้ายร่างกายในระยะยาว