mercury_crem

ครีมผสมสารปรอท

ครีมที่ผสมสารปรอทมีความอันตรายไม่สามารถนำมาใช้ กับผิวหนังของเราได้เพราะมันจะทำให้ผิวหนังของเราไหม้และ หมองคล้ำ จนไม่สามารถใช้งานได้  

Read more
women_acne

ผลกระทบจากการได้รับสารปรอท

  นี่คือลักษณะ ของผิวหนังที่ได้รับการสัมผัสกับสารปรอทเป็นระยะเวลานาน จนผิวหนังเกิดการไหม้ จนไม่สามารถแก้ไขได้ บางคนถึงขั้นผ่าตัดเปลี่ยนผิวใหม่กันเลยทีเดียว แต่อย่างไรก็ตามต้องรักษาผิวหนังที่เสียให้ดีเสียก่อน และต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานาน  

Read more
one_steel_mercury

เครื่องประดับผสมสารปรอท

เครื่องเงินต่างๆ มีความจำเป็นที่ต้องใช้ปรอทในการผสมกับโลหะ เพื่อให้มีความสวยงามและคงทนมากยิ่งขึ้น และทำให้มูลค่าของาสนค้าเครื่องเงินมีมากขึ้นด้วย ดังนั้นอุตสาหกรรมในการผลิตเกี่ยวกับเครื่องเงินจึงมีการซื้อสารปรอทเข้ามาใช้งานในปริมารมาก        

Read more
monitoring-_-mercury

การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ผสมสารปรอท

โดยส่วนใหญ่แล้ว การตรวจสอบทางเคมี เป็นขั้นตอนที่ให้เกิดผลเร็วที่สุด ซึ่งกระบวนการทุกอย่างนั้นต้องอาศัยความเข้าใจว่า สารใดที่มีฤทธิ์ทำให้สามารถแยกแยะ สารปรอทกับตัวผลิตภัณฑ์ได้ดี เพราะการตรวจสอบนั้นมีหลายประเภทนั้นเอง ไม่ว่าจะเป็นครีมทาหน้า หรือพวกเครื่องครัวก็เช่นกัน  

Read more
light_mercury

ปรอทส่วนผสมของสิ่งจำเป็นไนชีวิต

จริงๆ แล้วของใช้ทั่วไปในบ้านของเราก็มีส่วนประกอบที่มีส่วนประกอบของสารปรอท แต่ที่มันไม่เป็นอันตรายก็เพราะว่าสิ่งของเหล่านั้นไม่ได้มีการสัมผัสกับผิวหนังเราโดยตรง จึงไม่ส่งผลกระทบอะไรแก่ผิวหนังของเรา อย่างเช่นหลอดไฟก็มีการเคลือบสารปรอทเพื่อให้เกิดความเงา และเพิ่มความสว่างไปในตัวอีกด้วย  

Read more
thermometer

ประโยชน์ของสารปรอท

นอกจากโทษที่ได้กล่าวเบื้องต้นแล้วสารปรอทยังมีข้อดีเหมือนกัน อย่างเช่น สีทาบ้านของเราก็มีส่วนผสมของสารชนิดนี้เพื่อ ให้มีความคงทนและ มีอายุการใช้งานที่นานและอีกหนึ่งคุณสมบัติก็ คือ สามารรถสะท้อนแสงได้ ทำให้ทนต่อแสงแดดได้ดีอีกด้วยครับ  

Read more