light_mercury

ปรอทส่วนผสมของสิ่งจำเป็นไนชีวิต

จริงๆ แล้วของใช้ทั่วไปในบ้านของเราก็มีส่วนประกอบที่มีส่วนประกอบของสารปรอท แต่ที่มันไม่เป็นอันตรายก็เพราะว่าสิ่งของเหล่านั้นไม่ได้มีการสัมผัสกับผิวหนังเราโดยตรง จึงไม่ส่งผลกระทบอะไรแก่ผิวหนังของเรา อย่างเช่นหลอดไฟก็มีการเคลือบสารปรอทเพื่อให้เกิดความเงา และเพิ่มความสว่างไปในตัวอีกด้วย

Cooking_pot

light_mercury

8seasons-charm

battary_mercury