วิธีการป้องกันอันตรายที่ได้รับจากสารปรอท

hg-80

สารปรอทจัดได้ว่าเป็นสารเคมีที่ค่อนข้างอันตรายและส่งผลโดยตรงกับร่างกายของมนุษย์เป็นอย่างมาก แม้ว่าสารปรอทจะมีข้อดีในด้านต่างๆ ก็ตาม แต่สำหรับร่างกายของมนุษย์นั้นยังถือว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่สมควรจะให้เข้าสู่ร่างกายเป็นอันขาด และเมื่อเป็นเช่นนั้นเราเองก็จำเป็นที่จะต้องหาแนวทางหรือวิธีในการป้องกันไม่ให้สารปรอทเข้าสู่ร่างกายได้โดยง่าย เพราะในปัจจุบันเองหลายสิ่งหลายอย่างที่เราได้สัมผัสไม่สามารถรู้เลยว่ามีสารปรอทปนเปื้อนอยู่หรือไม่ ลองมาดูวิธีในการป้องกันอันตรายจากสารปรอทว่าสามารถทำอย่างไรได้บ้าง

cosmetics

  1. เลือกใช้เครื่องสำอางที่ไม่มีการปนเปื้อนจากสารปรอท โดยเฉพาะพวกครีมหน้าขาวหรือครีมหน้าใสทั้งหลายถือว่าเป็นเครื่องสำอางที่อันตรายและสุ่มเสี่ยงอย่างมากในการที่จะมีสารปรอทปนเปื้อนอยู่ เพราะสารปรอทจะสามารถเข้าไปกัดผิวให้ขาวขึ้นได้นั่นเอง ทางที่ดีควรเลือกดูจากยี่ห้อที่มีมาตรฐาน เชื่อถือได้ และอ่านฉลากข้างกล่องว่าปราศจากการปนเปื้อนปรอท
  2. เลือกใช้สารประเภทอื่นๆ ที่มีพิษน้อยกว่าการใช้สารปรอท อาทิ การเลือกใช้แอมโมเนียของเงินแทนสารประกอบของตัวปรอทในวงการการทำกระจกเงา ตรงนี้ก็จะช่วยในการลดการใช้ปรอท และการสุ่มเสี่ยงต่อสารปรอทที่จะเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ได้
  3. หากว่าพบเจอการรั่วซึมหรือการไหลออกของปรอทให้รีบนำภาชนะที่ใส่น้ำมารองเอาไว้ให้เร็วที่สุด เหตุผลก็เนื่องมาจากการป้องกันไม่ให้สารปรอทระเหยเข้าไปในชั้นบรรยากาศซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่ออากาศบริเวณดังกล่าวทำให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงมีโอกาสที่จะสัมผัสได้
  4. หากจำเป็นที่จะต้องสัมผัสหรือเข้าไปในพื้นที่ที่มีสารปรอทอยู่ก็ควรจะใส่เสื้อคลุม ถุงมือ รองเท้าให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันสารปรอทสัมผัสกับร่างกายโดยตรง
  5. หากว่าในบริเวณใดมีความจำเป็นต้องใช้สารปรอทก็ควรทำพื้นที่ดังกล่าวให้มีการระบายอากาศที่ดีเพื่อเป็นการดูดเอาไอปรอทที่อยู่ในชั้นบรรยากาศบริเวณนั้นถูกไล่ออกไปและยังต้องทำพื้นที่ในการกักเก็บเพื่อไม่ใช้สารปรอทดังกล่าวฟุ้งกระจายไปยังพื้นที่อื่นๆ ด้วย
  6. หากว่าบริเวณใดมีการใช้งานปรอทเป็นประจำก็ควรมีการตรวจสอบปริมาณของปรอทในชั้นบรรยากาศตรงนั้นอยู่เสมอ
  7. สารปรอทรวมถึงสารประกอบของปรอทควรถูกเก็บในพื้นที่หรือภาชนะที่ต้องปิดอย่างมิดชิดห้ามมิให้รั่วไหลออกมาโดยเด็ดขาด

การป้องกันสารปรอทที่จะให้เข้าสู่ร่างกายนั้นจริงๆ แล้วก็จำเป็นต้องขึ้นอยู่กับผู้ที่ใช้งานด้วยว่าควรพยายามหลีกเลี่ยงหรือถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสารปรอทโดยเด็ดขาดจะเป็นการดีที่สุด