mercury_crem

ครีมผสมสารปรอท

ครีมที่ผสมสารปรอทมีความอันตรายไม่สามารถนำมาใช้ กับผิวหนังของเราได้เพราะมันจะทำให้ผิวหนังของเราไหม้และ หมองคล้ำ จนไม่สามารถใช้งานได้

mercury_crem

mercury_crem_

mercury

_mercury_crem